top of page

HALASKARGAZİ BELEDİYE HİZMET BİNASI

Lokasyon: Şişli, İstanbul
Proje tipi: Karma
İşveren: İBB
Proje yılı: 2021
İnşaat alanı: 4118 m²
Arsa alanı: 492,5 m²
Durumu: Projesi Tamamlandı

Mimari Proje Ekibi: 
Kemal Bal, Nil Bıçak, Erol Kalmaz, Büşra Yavuz

Statik Proje: Modern Mühendislik
Mekanik Proje: Deniz Proje
Elektrik Projesi: Deniz Proje
Keşif Metraj: Plan BF

Projeyle, Halaskargazi Caddesi üzerindeki bitişik nizam mevcut hasarlı kamu yapısının yıkılarak yerine kentsel dokuya ve şehir hayatına katkıyı önceleyen bir belediye hizmet yapısının inşası hedeflenmiştir. Yapı parseli imarı Belediye Hizmet Alanı (BHA)’dır. Bu çerçevede bina sokak kotu üzerindeki katları, belediye hizmetleri ofisi olarak tasarlanmıştır. 

Halaskargazi Caddesi (ZK) ve Hrant Dink Sokağı(B1) kotlarındaki mahaller yapının kamusal kullanımını güçlendirmek amacıyla sergi salonu olarak değerlendirilmiştir. Belediyenin ilgili birimlerince düzenlenecek kalıcı/geçici sergi, tanıtım, fuar gibi kamusal amaçlara açık bu mahallerle yapının, çevresi için sosyokültürel bir odak olması hedeflenmiştir.

 

B1 kotunda ofis ihtiyacına ve kamusal amaçlara dönük 50 kişi kapasiteli bir çok amaçlı salon tasarlanmıştır. B2 kotundaki mevcut trafo merkezi zorunluluklar nedeniyle, tasarımda aynı yerde konumlandırılmıştır. Sığınak, teknik alanlar, kamusal alanların ortak ıslak hacimleri B2 katında çözülmüştür. 

 

Bina bütününde 962 m² ofis, 74 m² çok amaçlı salon, 372 m² sergi salonu olmak üzere dolaşım alanları, teras ve balkonlar, sığınak ve teknik mahallerle 4149 m² inşaat alanı söz konusudur

 

Yapının kamusal niteliğinin anlaşılır/belirgin kılınması amacıyla her iki sokak girişinde cephe düzlemi geri çekilmiştir. Bu geri çekilme cadde cephesinde üç, sokak cephesinde iki kat yüksekliğinde yapılmıştır. 

Halaskargazi Caddesi cephesinde bitişik nizam ofis yapılarının neredeyse tek düzlemdeki sürekliliğini kamusal yapıya gelince değiştirmek ve ofislere yarı açık alan imkânı sunmak amacıyla kat balkonları düzenlenmiştir. Hrant Dink Sokağı cephesinde ise hem kamusal girişe imkân vermek hem de trafo merkezine müdahaleyi mümkün kılacak geri çekilmeden sonra, ofis katlarında tekrar eden doluluk-boşluk düzeni ile ofislerin doğal ışık ve temiz hava ihtiyacı sağlanmıştır.

.

Dar ve Uzun Parselde Plan Çözümü

 

Plan şemasında, dar ve derin bir parselde dolaşım ve servis alanlarını asgaride tutmak, kamusallığı destekleyecek dolaşımı da sağlayarak azami bölüntüsüz mekanlar elde etmek hedeflenmiştir. Bu bağlamda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği ihtiyaç duyulan yangın merdivenleri, asansörler, ıslak hacimler, kat hizmet noktaları, teknik şaftlar vb. ihtiyaçlar 3,4m’lik bir bantta çözülmüş; böylece kalan 8m’lik net dikdörtgensel alan, esnek kullanıma uygun, cepheden ve arka bahçeden ışık ve temiz hava erişimine açık tutulabilmiştir. Yapıda servis alan (ofis mahalleri) ve servis veren işlevler (dolaşım, wc, mutfak) her katta iz düşümdeki bir koridorla ayrılmıştır. Taşıyıcı sistem de bu plan şemasından hareketle kısa yönde iki açıklıkta çözülmüştür. 

 

Orta avluda +5.50m kotundaki şeffaf çatı döşemesi ve galeri boşlukları ile zemin katlara kadar doğal ışığın alınması sağlanmıştır. 

Yangın Merdivenleri ve Açık Köprüler

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre her iki blokta yapı yüksekliği 21.50’yi aştığı için bloklar arası geçişin bulunmadığı her katta her bir blokta en az iki korunumlu yangın merdiveni bulundurulması gerekmiştir. Ancak kütlelerin ayrıldığı kottan itibaren iki blok arasında geçiş köprüleri yapıldığı takdirde, kısa blokta tek yangın merdiveniyle yönetmelik gereklilikleri sağlanabilmektedir. Biri avlu çatı döşemesi kotunda  diğer ikisi kısa bloğun son iki kat hizasında bulunan  3 adet açık çelik köprü tesisi ile:

 

a. Kısa blokta(Hrant Dink Sokağı-B Bloğu)  tek korunumlu yangın merdiveni yeterli olmuş,  açılan alanda ıslak hacim ve cepheye erişimi bulunan ofis mekanı çözülmüştür. Kat planı çözümünde verimlilik artırılmıştır.

b. Blokların ayrıldığı avlu kotlarında her iki bloktaki ofis mekanları arasında doğrudan dolaşım sağlanmıştır. Bina içi sirkülasyonda verimlilik artırılmıştır.

Cepheler

Yapının kamusal niteliğinin anlaşılır/belirgin kılınması amacıyla her iki sokak girişinde cephe düzlemi geri çekilmiştir. Bu geri çekilme cadde cephesinde üç, sokak cephesinde iki kat yüksekliğinde yapılmıştır. 

 

Halaskargazi Caddesi cephesinde, bitişik nizam ofis yapılarının neredeyse tek düzlemdeki sürekliliğini, kamusal yapıya gelince değiştirmek ve ofislere yarı açık alan imkânı sunmak amacıyla kat balkonları düzenlenmiştir.

 

Hrant Dink Sokağı cephesinde ise hem kamusal girişe imkân verecek hem de trafo merkezine müdahaleyi mümkün kılacak geri çekilmeden sonra, ofis katlarında tekrar eden doluluk-boşluk düzeni ile ofislerin doğal ışık ve temiz hava ihtiyacı sağlanmıştır. 

 

Halaskargazi Caddesi cephesinde gabari cadde kotuna göre+27.50, Hrant Dink Sokağı cephesinde sokak kotuna göre +18.50’dir.

bottom of page